Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chính sách quyền riêng tư này được thiết lập để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, khách hàng đồng ý với các điều khoản trong chính sách này.

  1. Thông tin cá nhân được thu thập bởi Ghemassagetainha.com

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau từ khách hàng khi họ đăng ký hoặc đặt hàng trên trang web của chúng tôi: tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin về đơn hàng của khách hàng.

  1. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để xử lý đơn hàng của họ và liên lạc với họ về đơn hàng. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm mới, khuyến mãi và các thông tin liên quan khác nếu khách hàng đồng ý nhận email từ chúng tôi.

  1. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi cần thiết để xử lý đơn hàng hoặc đáp ứng yêu cầu pháp lý. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho các bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng và có nhu cầu thiết yếu để hoàn thành đơn hàng của khách hàng, ví dụ như đơn vị vận chuyển.

  1. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép. Chúng tôi cập nhật và kiểm tra các biện pháp bảo mật của mình thường xuyên để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ tốt nhất.